ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


กิจกรรม

กิจกรรมคณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมงาน THAIFEX-world of food ASIA 2014article

 

23 พฤษภาคม  2557 นางสาววัสสาน์ สารพานิช เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตราด และนายณัฐพล มีกุล กรรมการบริหาร/ประธานกลุ่ม YEC ตราด เข้าร่วมเยี่ยมชมงาน THAIFEX-World of food ASIA 2014  ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

ต้อบรับประธานหอการค้าไทยและคณะarticle

 4 เมษายน  2557 นายสุมิตร  เขียวขจี ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและคณะ ร่วมต้อนรับ นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานหอการค้าไทย และคณะ ในโอกาสมาเยือนหอการค้าจังหวัดตราด ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด

เปิดโครงการสุดยอดการติวจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยarticle

10-12  กุมภาพันธ์  2557 หอการค้าจังหวัดตราด นำโดย นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการบริหาร จัดโครงการสุดยอดการติวโดยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคตราด  ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า 1,500 คน จากโรงเรียนมัธยมจังหวัดตราด 17 โรงเรียน โดยเนื้อหาการติวเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net และ  GAT PAT โครงการดังกล่าวเป็นการช่วยให้เด็กตราดมีโอกาสได้ทบทวนวิชาความรู้ก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ที่มากประสบการณ์และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ

งานเจรจา Business matching ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชาarticle

5-10 กุมภาพันธ์  2557  นางสาววัสสาน์ สารพานิช เลขาธิการและกลุ่ม YEC ตราด ร่วมงานสัมมนาเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศไทยและกัมพูชา,งานเจรจาทางการค้า (Business  Matching)  ณ โรงแรม Spfotel Phokeethra  (Phnom Penh)  และ งาน Thailand Night  ณ สถานเอกอัครทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ

งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง)article

 6 มกราคม  2557 คณะกรรมการบริหารและสมาชิกหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานและออกบูธแสดงสินค้าตามโครงการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง)
ณ บริเวณสวนสาธารณะ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา

งาน china Asean Expo ณ มณฑลกวางสีarticle

นายสุมิตร เขียวขจี ประธานคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมงาน   The 10 th  China  Asean  Expo 2013 ณ มณฑลกวางสี เมืองหนางหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน  2556

ประชุมหอการค้าจังหวัดตราดarticle
9 ส.ค.56 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราดประจำเดือนสิงหาคม 2556
ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ article
นายประเสริฐ ศิริ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
แถลงข่าวarticle

19 ก.ค.56 นายประเสริฐ ศิริ ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ร่วมงานแถลงข่าว "โครงการความร่วมมือ 3 สภา"
ระหว่างหอการค้า สภาอุตสาหกรรม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เพื่อให้สมาชิกของทั้ง 3 สภาสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น
และ บสย.สามารถนำข้อมูลมากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบสย.ให้เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก 3 สภา ณ ห้องอาหารกรุงไทยคิทเช่น อ.เมือง จ.ตราด

 

สัมมนาเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ภายใต้การเปิดเสรี AEC/FTAsarticle
15 กรกฎาคม 2556 นายสุมิตร  เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ภายใต้การเปิดเสรี AEC/FTAs จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ด้วยความร่วมมือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ณ ห้องจามจุรี โรงแรมบ้านปูรีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดตราด
หน้า 6/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com