ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


กิจกรรม

กิจกรรมหอตราดจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลarticle
24 ตุลาคม 2552 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะ พร้อมด้วยผู้เข้าแข่งขันกอล์ฟการกุศลให้การต้อนรับ พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ณ สนามเทรชเชอร์ฮิลแอนด์คันทรีคลับ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์ทางการตลาดการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"article
หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา จัดโครงการอบรมหลักสูตร " กลยุทธ์ทางการตลาดการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน"ทั้งนี้มีเป้าหมายคือ สร้างความรู้ความเข้าใจในการทำการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะจัดรฝึกอบรมหลักสูตร" กลยุทธ์ทางการตลาดการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2552 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ชั้น 3 อ.เมือง จ.ตราด
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจarticle
2 กันยายน 2552 นางดวงใจ จันทร เลขาธิการและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดให้การต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ 30 จากสถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ จำนวน 138 ท่าน พร้อมทั้งบรรยายสรุปเกี่ยวกับบทบาทภารกิจของภาคเอกชนในการพัฒนา และการค้าแนวชายแดนทางด้านภาคตะวันออก  ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด
วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตราด ปี 52article

10 ส.ค.52 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตราด ปี 52 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความมีไมตรีจิตตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือปฏิบัติงานของทางราชการด้วยดีตลอดมา

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552article
2-6 มิถุนายน  2552 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด จะเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตร "เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามประเมนิแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2552" ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
งานพืชสวนมั่งคั่ง รวมค้าสองฝั่งชายแดน ครั้งที่ 1 จังหวัดตราดarticle

ขอเชิญผู้ประกอบการ เข้าร่วมออกบูทงาน"พืชสวนมั่งคั่ง ร่วมค้าสองฝั่งชายแดน" ครั้งที่ 1 จัดโดย จังหวัดตราด หอการค้าจังหวัดตราด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานตราด ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี ณ สนามบินฝูงบิน ๒๐๗ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด 
โทร. 039-520430, 098-9691366 หรือ ดร.สุทัศน์ เวชโชติ (บูทเคมีเกษตร ต้นไม้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร 081-3774098),
คุณสุมิตร เขียวขจี 094-5194956 ([บูทเคมีเกษตร ต้นไม้ เครื่องจักรกลทางการเกษตร ,
คุณสมพงษ์ พานิชสุโข 087-8007479 (บูท สินค้า OTOP และอาหาร )

ปธ.หอคนใหม่และคณะเข้าแนะนำตัวต่อผู้บริหารจังหวัดตราด

 20 มีนาคม  2558 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ปี 2558-2559 เข้าพบผู้บริหารจังหวัดตราด
นายณรงค์  ธีรจันทรางกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด,นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของหอการค้าจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

แสดงความยินดีกับ ผวจ.ตราดคนใหม่article

 29 ตุลาคม 2557 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตราด ร่วมแสดงความยินดีกับนายณรงค์ ธีรจันทรางกูล
ที่ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ผวจ.ตราด..คนใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

คอนเสริ์ตลูกทุ่งการกุศล "ทศพล หิมพานต์"article

 27 กรกฎาคม  2557  นายสุมิตร  เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะ
จัดงานคอนเสริ์ตลูงทุ่งการกุศล "ทศพล หิมพานต์"   และการแสดงกายกรรม เพื่อหารายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดี และมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับกลุ่ม อสม.จังหวัดตราด และรถสำหรับผู้พิการในจังหวัดตราด
ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด

การลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัด 7 จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือarticle

 24-25 พฤษภาคม  2557 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด ,นางสาววัสสาน์ สารพานิช เลขาธิการ, นายณัฐพล  มีกุล กรรมการบริหาร/ประธานกลุ่ม YEC ตราด เข้าร่วมประชุมใหญ่ภาค 5 ภาค และการสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดตราดทั่วประเทศ ประจำปี 2557 ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

หน้า 5/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com