ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


กิจกรรม

กิจกรรมอวยพรปีใหม่ ประจำปี 2553article
30 ธ.ค.53 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด นำคณะกรรมการและสมาชิก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นางสาวเบญจวรรณ อ่านเปรื่อง เนื่องในโอกาสอวยพรปีใหม่ ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด
ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทยarticle
11 ตุลาคม  2553 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยา ประจำประเทศไทย ในโอกาสมาเยี่ยมเยียนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด
Otop สานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชาarticle
 จังหวัดตราด  หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด   จัดกิจกรรมการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศ   "OTOP สานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา" ตามโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ACMECS ระหว่างวันที่ 17-23 กันยายน 2553 ณ บริเวณสามแยกคลองใหญ่  และ ณ บ้านคลองสน ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด   โดยมีนายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนชาวจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีเปิดในเวลา 16.00 น. ณ บริเวณเวทีกลางภายในงาน  "  OTOP สานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา"
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ:การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 2/2551article
22-23 กรกฎาคม 2551 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา( องค์การมหาชน)
การอบรมผู้ประกอบการ smes article

14-15 กรกฎาคม 2553 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการ ผู้ประกอบการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราดเข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ Smes ด้านการผลิต การค้า และการบริการไปสู่ตลาดทั้งในและตลาดต่างประเทศ หลักสูตร "Today 's Entrepreneur Simulation" รุ่นที่ 8 ณ โรงแรมทรอปิคาน่า เกาะช้าง จังหวัดตราด

งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราดarticle
13 พฤษภาคม 2553 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2553 ณ บริเวณศาลา 100 ปี ตราดรำลึก
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออก"article
จังหวัดตราด ร่วมกับเครือข่าย OTOP จังหวัดตราด และหอการค้าจังหวัดตราด กำหนดจัดงาน "สุดยอด OTOP สีสันตะวันออก" ในวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2553
วันเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ 7 มกราคม 2010article
7 มกราคม 2553 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดนำคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดตราดเข้าร่วมงานมหาสมโภชน์ระดับชาติ เนื่องในวันเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ 7 มกราคม 2010และร่วมกิจกรรมในประเพณีการแข่งขันเรือเชื่อมมิตรภาพตราด-เกาะกง-เวียดนาม ณ จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา
หอการค้าก้าวไกล ร่วมใจพัฒนาarticle
16 ธันวาคม 2552 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการ สมาชิกหอการค้าจังหวัดตราดจัดงานเลี้ยง "หอการค้าก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา" ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดตราด  เวลา 18.00 น. โดยได้รับเกียรติจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายประทีป จงสืบธรรม เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ ผู้ประกอบการ เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก 
เจ้าภาพสภากาแฟเช้าarticle
17 พฤศจิกายน 2552 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพสภากาแฟเช้า  เวลา 07.30 น. ณ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายแก่นเพชร ช่วงรังษี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำคณะหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมทั้งรับการตรวจสุขภาพ
หน้า 4/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com