ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


กิจกรรม

กิจกรรมวันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2554article
26 ตุลาคม  2554 นายสุมิตร  เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด เข้ารับเกียรติบัตร พร้อมเข็มเชิดชูเกียรติต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินของจังหวัดตราด ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จาก นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ในงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัครไทย  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
โครงการ อบรมตลาดสินค้าเกษตรปี 2554

19 ตุลาคม 2554 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี  จัดโครงการอบรมตลาดสินค้าเกษตรปี 2554

Headline

 โครงการ อบรมตลาดสินค้าเกษตร ปี 2554

19 ตุลาคม 2554 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดจันทบุรี  จัดโครงการอบรมตลาดสินค้าเกษตรปี 2554 โดยมี  นายสุพจน์ เลียดประม ส.ว.ตราด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยนายประทีป สงสืบธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นายมานะ บุญระมี เกษตรจังหวัดตราด  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการกว่า  200 ท่าน การจัดอบรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เกษตรกรมีตลาดมากขึ้น การจัดการผลผลิตให้มีคุณภาพ ราคาผลผลิตจะได้สูง ผลผลิตที่ได้ตรงกับความต้องการของตลาดเพิ่มช่องทางการกระจายผลผลิตรวมทั้งใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทางอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยกระจายผลผลิตอีกช่องทางหนึ่งโดยเวปไซด์ของรายการร่วมด้วยช่วยกัน มูลนิธิ

โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี จังหวัดตราดarticle
21 ตุลาคม  2554  นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ร่วมกับจังหวัดตราด   จัดโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองตราด 
หอฯ ตราด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
7 ตุลาคม  2554 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการบริหาร ร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภค บริโภคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขตอำเภอเขาสมิง ณ วัดลำภูราย และหลังที่ว่าการอำเภอเขาสมิง
เจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ นครคุณหมิง article

18-21 ก.ย. 54  นายสุมิตร  เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด นำผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs จังหวัดตราดกับนักธุรกิจจีน ณ นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน

โครงการ "วันข้าว ชาวนาจังหวัดตราด"article

7  กรกฎาคม 2554  เวลา 09.30 น. นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด จัดโครงการ "วันข้าว ชาวนาจังหวัดตราด" . ณ ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ประชุมประจำเดือมเมษายน 2554article
20 เมษายน  2554 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดจัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือนเมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด
หอตราดฯ นำผลไม้ไปจำหน่ายยังออมสิน สนง.ใหญ่article
27-29 มิถุนายน 2554 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด นำผลไม้จากจังหวัดตราดประกอบไปด้วย เงาะ มังคุด  ลองกอง ไปจำหน่ายยังตลาดนัดออมสิน สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจังหวัดตราดในการกระจายผลไม้ในช่วงที่มีผลผลิตออกมาสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคซึ่งเป็นพนักงานออมสิน สำนักงานใหญ่ และประชาชนที่เข้ามาใช้บริการกับธนาคารให้การสนับสนุนซื้อเป็นจำนวนมาก  ทั้งนี้ทางหอการค้าจังหวัดตราดต้องขอขอบคุณผู้บริหารธนาคารออมสิน ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดจำหน่ายผลไม้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้บริโภคได้บริโภคผลไม้ สด ใหม่ ทีมีคุณภาพ ....
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554article

14 กุมภาพันธ์  2554 นายประเสริฐ ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะ  จัดประชุมประจำเดือนคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด เพื่อมอบหมายภารกิจให้กับประธานหอคนใหม่ คือนายสุมิตร เขียวขจี  และคณะกรรมการชุดใหม่  โดยมีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 40 คน ซึ่งการประชุมดังกล่าว...

หน้า 3/8
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com