ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


กิจกรรม

กิจกรรมโครงการรับบริจาคโลหิตarticle
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2559article

 วันที่ 15 สิงหาคม 2559 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด
จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดประจำเดือนสิงหาคม โดยมีวาระสำคัญการจัดกิจกรรม หอการค้าแฟร์ในระว่างวันที่  26-30 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสนามหลวงหน้าศาลากลางจังหัวดตราดและการนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าการประชุม กรอ.ตรและการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าจังหวัด
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด

ต้อนรับคณะ วปอ.article

 8 มิถุนายน 2559
 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด
วิทยากรบรรยายสรุป ภาคการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษตราดให้กับ
คณะนักศึุกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) ณ โรงแรมบ้านปูรีสอร์ทแอนด์สปา
อ.เมือง จ.ตราด

ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2558article

 12 พ.ค.58 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดตราด

วันฉัตรมงคล ปี 2558

 ·     5 พฤษภาคม 2558  นางสาวอภิสา วงศ์สาคร รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน พุ่มทอง) ในงานพิธีวันฉัตรมงคลประจำปี 2558 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.ตร) และกรอ.ตรarticle

 

29 เมษายน 2558 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและนายอมรฤทธิ์ พูลสวัสดิ์ เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.ตร)และคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดตราด (กรอ.ตร) ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

 

ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีarticle

 29 เมษายน 2558 นางสาวอภิสา วงศ์สาคร รองประธานหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลางจังหวัดตราด

งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 58

 9  เมษายน 2558 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะกรรมการสมาชิกเข้าร่วมงานวันประเพณีสงกรานต์  สานใจ สายสายใยของครอบครัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด


ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกสนามบินจังหวัดตราด

 8 เมษายน 2558 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมคณกรรมการอำนวยความสะดวกสนามบินตราด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1) ท่าโสม จังหวัดตราด

ปธ.หอคนใหม่และคณะเข้าแนะนำตัวต่อผู้บริหารจังหวัดตราด

 20 มีนาคม  2558 นายอุทัย ตันชัย ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดและคณะกรรมการบริหาร ปี 2558-2559 เข้าพบผู้บริหารจังหวัดตราด
นายณรงค์  ธีรจันทรางกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด, ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด,นายพยัคฆพันธุ์ โพธิ์แก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เพื่อแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ของหอการค้าจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด

หน้า 1/8
1 2 3 4 5 6 7 8  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com