ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ข่าวคราวและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) เสียมราฐ ประเทศกัมพูชาarticle
เรียนผู้ประกอบการที่สนใจ  สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ร่วมกับ สมาคมมิตรภาพไทย-กัมพูชา และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.) กำหนดจัดงานแสดงสินค้า Cambodia-Thailand Trade Fair 2016 ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2559 ณ Diamond Island Convention & Exhibition Center (Koh Pich) กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยงานดังกล่าวจะเป็นงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นเพื่อหาคู่ค้า เจรจาธุรกิจ และจำหน่ายปลีก ในสินค้าประเภทอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าบริการ เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน วัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ด้านการเกษตร เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ รายละเอียดดังไฟล์แนบ   ในการนี้ สภาธุรกิจไทย-กัมพูชา ขอเชิญท่าน เข้าร่วมงานแสดงสินค้าดังกล่าว โดยสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งใบสมัครมายัง นายชารีฟ ยิ้มใย โทร.02-018-6888 ต่อ 4340 อีเมล์ chareef@thaichamber.org และคุณจิดาภา ทองคำ โทร. 02-018-6888 ต่อ 3020 อีเมล์ jidapha@thaichamber.org ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
 
 
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รับชัน ประจำปี 2556"article
ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รับชัน (ประเทศไทย) ร่วมกับ 47 ภาคีเครือข่ายและหอการค้าไทย ได้กำหนดให้วันที่ 6 กันยายน 2556
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านคอร์รับชัน เพื่อระลึกถึงคุณดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทยที่ได้
ริเริ่มการต่อต้านคอร์รับชันในภาคเอกชน ซึ่งในปี 2556 ได้กำหนดจัดงานวันต่อต้านคอร์รับชัน
"ACT NOW:ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคตในวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องพารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดียarticle
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดโครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดีย
เพื่อเร่งผลักดันการส่งออกผลไม้ไทย รวมทั้งสำรวจช่องทางการกระจายสินค้า
สู่ทางขยายธุรกิจสินค้าผลไม้และอาหารไทยในตลาดอินเดีย ระหว่างวันที่  22-27 กันยายน  2556
โครงการความร่วมมือ 3 สภาarticle

 บรรษัทประกินสินเชื่ออุตกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 3 สภา ประกอบด้วย หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ ระหว่างกัน และเพื่อรับทราบปัญหา-ข้อจำกัด ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ 3 สภา ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน และบสย.สามารถนำข้อมูลมากำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ บสย.ให้เหมาะสมกับความต้องการของสมาชิก 3 สภา โดยจะจัดแถลงข่าวในวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2556 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมร้านกรุงไทยคิทเช่น อ.เมือง จ.ตราด

งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง)article

 

 

6 มกราคม 2556 นายสุมิตร เขียวขจี ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) จัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราดร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า​OTOP จังหวัดตราด  ณ สวนสธาณณะหน้าธนาคารแห่งชาติ จังหวัดเกาะกง ราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2556 มีผู้ประกอบการเข้าร่วมทั้งสิ้น 200 ราย เป็นผู้ประกอบการจากประเทศไทย 120 ราย และผู้ประกอบการจากประเทศกัมพูชา 80 ราย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นการเชื่อมโยงให้ประชาชนสองประเทศได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์การเพิ่มช่องทาง การจำหน่ายสินค้า OTOP อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น..

หน้า 1/16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com