ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


"งานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก ครั้งที่ 4" article

 

19 มกราคม  2555  นางสาวเบญจวรรณ  อ่านเปรื่อง  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงาน "สุดยอด OTOP สีสันตะวันออก ครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่  1-5 กุมภาพันธ์  2555 จัดโดย จังหวัดตราด ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดตราด  ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด ...

       นางสมพงษ์  พานิชสุโข ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดตราด /เลขาธิการหอการค้าจังหวัดตราด   คณะทำงานจัดงานแถลงข่าว
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา article
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รับชัน ประจำปี 2556" article
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดีย article
โครงการความร่วมมือ 3 สภา article
งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) article
บรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพือนบ้านไทย-กัมพูชา article
งานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตเศรษฐกิจชายแดน มุมมองและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด article
เปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่6 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
งานวันรณรงค์ ทานผลไม้ไทย ประจำปี 2555 article
คาราวานมิตรภาพไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) article
หอการค้าแฟร์ ของดีสองแผ่นดินไทยกัมพูชา ปี 2554
อบรมผู้ประกอบการ SMEs article
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้จังหวัดตราด article
วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2554 article
รดน้ำดำหัว ผู้ว่าตราด article
ต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดคนใหม่ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (27 ม.ค.54) article
งานแสดงสินค้า " Kep trade fair " ครั้งที่ 3 article
สมาพันธ์ผู้ประกอบการค้าจังหวัดตราด ต้านค้าปลีก article
โครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 2 article
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก article
หอตราดรับรางวัลชมเชย article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 article
“มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด “ ครั้งที่ 8 article
การจัดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค article
การแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ article
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2553 article
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
ตกปลาล่าอินทรีที่ทะเลตราด article
หอการค้าตราดร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาปล่อยคาราวานผลไม้สู่ตลาด article
ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก article
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
ร่วมงานแสดงสินค้าและท่องเที่ยว article
หอการค้าตราด เตรียมโรดโชว์ผลไม้ไทยในกัมพูชา เผย หลังถนน 48 เปิดใช้ เอื้อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากไทยเป็นอย่างดี article
อบรมภาษากัมพูชา หลักสูตรวิชากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร article
หอการค้าต้านภัยหนาว.... article
หอการค้าตราดร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Outlet ณ ประเทศกัมพูชา article
เวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2552-2554 article
ชาวตราด...ต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ article
การศึกษาดูงานและการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา article
การสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา article
การบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง article
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้ประกอบการ ภาค ตะวันออก article
ผู้ว่าฯตราด เปิดการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดตราด article
ตราด-สีหนุวิลล์-เกาะกง เซ็นต์ MOU บ้านพี่เมืองน้อง article
โครงการ Business Mission ประเทศกัมพูชา article
หอการค้าตราด เตรียมทำตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 article
โครงการ "พาผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ประเทศกัมพูชา" article
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ trat Bartertrade article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ (trat bartertrade) article
จับรางวัลครั้งที่ 3 โครงการตราดเข้มแข็ง article
เมืองคู่แฝด เลย-ตราด จากทะเลน้ำสู่ทะเลภูเขาแบบยั่งยืน article
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด อวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
งานเลี้ยงฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ ผู้ว่าราชการยอดเยี่ยมปี 2550 article
รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน article
มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
จับรางวัลครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดเข้าพบ ผวจ.ตราดคนใหม่ article
ต้อนรับ ผวจ.ตราด "คนใหม่" article
ต้อนรับคณะที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ article
ต้อนรับนักธุรกิจชาวเวียดนาม.....เพื่อสานต่อโครงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง article
หอการค้าจังหวัดตราด จับมือกับการค้าภายในจังหวัดตราดเปิดจำหน่ายลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัด ต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนเข้า ศึกษายัง มรภ.เชียงใหม่ article
หอการค้าตราด จับมือ มรภ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนประเทศกัมพูชา article
ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการตราดเข้มแข็ง (จับรางวัลครั้งที่ 1) article
โครงการทัวร์สุขภาพกับนักธุรกิจกัมพูชา article
โครงการจัดทำเวทีเสวนา "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในจังหวัดตราดต่อทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการคาราวานผลไม้สู่ประเทศกัมพูชา article
ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจไทย กัมพูชา เวียดนาม
หอการค้าจังหวัดตราดจัดทัวร์กัมพูชาและเวียดนาม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com