ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ตกปลาล่าอินทรีที่ทะเลตราด article

วันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2552 ร่วมกับ  สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง   อำเภอแหลมงอบ  เทศบาลตำบลแหลมงอบ  จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว  “งานตกปลาอินทรีทะเลตราด”   และงานเทศกาลอาหารทะเลแหลมงอบ  ณ บริเวณท่าเรือกระโจมไฟแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด วัตถุประสงค์ของงาน นอกจากส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราด ยังเป็นการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทางท้องทะเลตราดบริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบเพื่อเดินทางมาท่องเที่ยว และลองชิมรสชาติอาหารทะเลของอำเภอแหลมงอบในช่วงดังกล่าว

          นายวรนิติ์ กายราศ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานตราด กล่าวเพิ่มเติมการจัดงานดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และได้ผนวกกิจกรรมเทศกาลอาหารทะเลแหลมงอบเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อเป็นการสร้างสีสันของงานและ ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวหมู่เกาะทะเลตราดได้มีโอกาสเข้ามาเที่ยวชมภายในงานดังกล่าว  กิจกรรมของงานประกอบด้วย

วันที่ 11 - 13  ธันวาคม 2552  ณ บริเวณสะพานท่าเรือกระโจมไฟแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด การออกร้านจำหน่ายอาหารทะเล ตลอดจนกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง พร้อมรับฟังเพลงจากวงดนตรีตลอดงาน

11  ธันวาคม 2552     -  เริ่มเวลา 13.00  น. ลงทะเบียนทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประชุมชี้แจงรายละเอียด  และในเวลา 16.00 น. พิธีเปิดการแข่งขันสู่สนามการแข่งขันบริเวณท้องทะเลตราดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง

12  ธันวาคม 2552     -   ลงสนามการแข่งขันตกปลาบริเวณท้องทะเลตราดอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง  เพื่อตรวจสอบตำแหน่งพิกัดของเรือตกปลา

            13 ธันวาคม 2552      -   ตั้งแต่เวลา 12.00 – 16.00 น. เรือทุกลำเดินทางกลับสู่ท่าเรือแหลมงอบให้คณะกรรมการชั่งน้ำหนักปลาเก็บคะแนนและประกาศผลการแข่งขันปลาเกมส์แต่ละประเภท จากนั้นมีพิธีมอบถ้วยรางวัลและร่วมงานเลี้ยงอาหารก่อนเดินทางกลับ  โดยแบ่งประเภทของปลาเกมส์เป็น 11 ชนิด    สำหรับผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภทจะมีถ้วยรางวัล และรางวัลเงินสด พร้อมจับสลากแจกของรางวัล

ผู้สนใจเข้าร่วมแข่งขัน  ค่าสมัครทีมละ 4,000  บาท ทีมละไม่เกิน 8  คน (ค่าใช้จ่ายผู้ติดตามที่เกินมาเพิ่มคนละ 300 บาท)  รับเสื้อยืด และของที่ระลึก ทั้งนี้ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2552

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานตราด โทรศัพท์ (039) 597-259-60  แฟ็กซ์ (039) 597-255  E-Mail : tattrat@tat.or.th

 
ข่าว-ประชาสัมพันธ์

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้างานสุดยอดแบรนด์ไทย (Top Thai Brands) เสียมราฐ ประเทศกัมพูชา article
กิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รับชัน ประจำปี 2556" article
โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าผลไม้และอาหารไทยเยือนอินเดีย article
โครงการความร่วมมือ 3 สภา article
งานแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์​OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) article
บรรยายสรุป "ยุทธศาสตร์หุ้นส่วนเศรษฐกิจเพือนบ้านไทย-กัมพูชา article
งานแสดงสินค้าสานสัมพันธ์ไทยกัมพูชา article
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเขตเศรษฐกิจชายแดน มุมมองและแนวคิดของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดตราด article
เปิดรับสมัครผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตยรุ่นที่6 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
งานวันรณรงค์ ทานผลไม้ไทย ประจำปี 2555 article
คาราวานมิตรภาพไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
"งานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออก ครั้งที่ 4" article
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาชนจีน) article
หอการค้าแฟร์ ของดีสองแผ่นดินไทยกัมพูชา ปี 2554
อบรมผู้ประกอบการ SMEs article
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาผลไม้จังหวัดตราด article
วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ประจำปี 2554 article
รดน้ำดำหัว ผู้ว่าตราด article
ต้อนรับประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดคนใหม่ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 (27 ม.ค.54) article
งานแสดงสินค้า " Kep trade fair " ครั้งที่ 3 article
สมาพันธ์ผู้ประกอบการค้าจังหวัดตราด ต้านค้าปลีก article
โครงการคลายเครียดเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 2 article
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก article
หอตราดรับรางวัลชมเชย article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 article
“มหกรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด “ ครั้งที่ 8 article
การจัดงานสุดยอด OTOP สีสันตะวันออกและของดี 4 ภาค article
การแต่งตั้งเลขาธิการคนใหม่ article
เลื่อนการจัดงานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 5-9 มกราคม 2553 article
สัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ จังหวัดเชียงใหม่ article
หอการค้าตราดร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการฯ วุฒิสภาปล่อยคาราวานผลไม้สู่ตลาด article
ประชุมพิจารณาการขอขยายเวลาเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็ก article
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด
ร่วมงานแสดงสินค้าและท่องเที่ยว article
หอการค้าตราด เตรียมโรดโชว์ผลไม้ไทยในกัมพูชา เผย หลังถนน 48 เปิดใช้ เอื้อประโยชน์ในการขนส่งสินค้าจากไทยเป็นอย่างดี article
อบรมภาษากัมพูชา หลักสูตรวิชากัมพูชาเพื่อการสื่อสาร article
หอการค้าต้านภัยหนาว.... article
หอการค้าตราดร่วมงานแสดงสินค้า Thailand Outlet ณ ประเทศกัมพูชา article
เวทีประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตราด ประจำปี พ.ศ.2552-2554 article
ชาวตราด...ต่อต้านห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ article
การศึกษาดูงานและการสัมมนาของคณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคมวุฒิสภา article
การสัมมนา และศึกษาดูงานของคณะกรรมการธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา article
การบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง article
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้านให้ผู้ประกอบการ ภาค ตะวันออก article
ผู้ว่าฯตราด เปิดการประชุมเจรจาจับคู่ธุรกิจข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานี กับ จังหวัดตราด article
ตราด-สีหนุวิลล์-เกาะกง เซ็นต์ MOU บ้านพี่เมืองน้อง article
โครงการ Business Mission ประเทศกัมพูชา article
หอการค้าตราด เตรียมทำตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ากับกับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 article
โครงการ "พาผู้สูงวัยเดินทางไกลสู่ประเทศกัมพูชา" article
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ trat Bartertrade article
โครงการแลกเปลี่ยนสินค้าภายในประเทศ (trat bartertrade) article
จับรางวัลครั้งที่ 3 โครงการตราดเข้มแข็ง article
เมืองคู่แฝด เลย-ตราด จากทะเลน้ำสู่ทะเลภูเขาแบบยั่งยืน article
คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด อวยพรปีใหม่แก่ผู้บริหารจังหวัดตราด article
วิทยากรบรรยายพิเศษ article
งานเลี้ยงฉลองรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม และ ผู้ว่าราชการยอดเยี่ยมปี 2550 article
รับรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน article
มอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี ครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
จับรางวัลครั้งที่ 2 โครงการตราดเข้มแข็ง article
ประธานและคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดตราดเข้าพบ ผวจ.ตราดคนใหม่ article
ต้อนรับ ผวจ.ตราด "คนใหม่" article
ต้อนรับคณะที่ปรึกษาสภาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ article
ต้อนรับนักธุรกิจชาวเวียดนาม.....เพื่อสานต่อโครงการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยง article
หอการค้าจังหวัดตราด จับมือกับการค้าภายในจังหวัดตราดเปิดจำหน่ายลองกองจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ article
หอการค้าจังหวัดตราด ร่วมกับจังหวัด ต้อนรับนักศึกษาชาวกัมพูชาที่ได้รับทุนเข้า ศึกษายัง มรภ.เชียงใหม่ article
หอการค้าตราด จับมือ มรภ.เชียงใหม่ มอบทุนการศึกษา ให้เยาวชนประเทศกัมพูชา article
ผู้โชคดีที่เข้าร่วมโครงการตราดเข้มแข็ง (จับรางวัลครั้งที่ 1) article
โครงการทัวร์สุขภาพกับนักธุรกิจกัมพูชา article
โครงการจัดทำเวทีเสวนา "การปรับตัวและเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจในจังหวัดตราดต่อทิศทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง article
โครงการคาราวานผลไม้สู่ประเทศกัมพูชา article
ร่วมต้อนรับคณะนักธุรกิจไทย กัมพูชา เวียดนาม
หอการค้าจังหวัดตราดจัดทัวร์กัมพูชาและเวียดนาม articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com