ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตราด ปี 52 article

 

10 ส.ค.52 นายประเสริฐ  ศิริ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรม วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดตราด ปี 52 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด อ.เมือง จ.ตราด โดยการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความมีไมตรีจิตตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือปฏิบัติงานของทางราชการด้วยดีตลอดมา
กิจกรรม

โครงการรับบริจาคโลหิต article
ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนสิงหาคม 2559 article
ต้อนรับคณะ วปอ. article
ประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2558 article
วันฉัตรมงคล ปี 2558
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.ตร) และกรอ.ตร article
ประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี article
งานประเพณีวันสงกรานต์ ปี 58
ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกสนามบินจังหวัดตราด
ปธ.หอคนใหม่และคณะเข้าแนะนำตัวต่อผู้บริหารจังหวัดตราด
ร่วมรณรงค์ วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย)
โครงการสำรวจเส้นทางการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ ตามแนวเส้นทาง R10 (ตราด เกาะกง สีหนุวิลล์ กัมปอด เกบ)
แสดงความยินดี...คุณประเสริฐ ศิริ article
หอฯ ตราด และชมรมศิษย์เก่าตราษสตรี ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมและสนับสนุนงานกาชาดจังหวัดตราด ประจำปี 2555 article
แถลงข่าวโครงการมิตรภาพไทย-กัมพูชา-เวียดนาม article
พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ธันวามหาราช จังหวัดตราด article
หอการค้าแฟร์ ของดีสองแผ่นดินไทยกัมพูชา ปี 2554 article
สวดอภิธรรมศพ ภรรยา คุณวิบูลย์ เครือลอย article
ประชุมคณะกรรมการ ประจำเดือนพฤศจิกายน article
เจ้าภาพสภากาแฟเช้า article
วันสังคมสงเคราะห์และวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2554 article
โครงการ อบรมตลาดสินค้าเกษตรปี 2554
Headline
โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี จังหวัดตราด article
หอฯ ตราด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เจรจาจับคู่ธุรกิจ ณ นครคุณหมิง article
โครงการ "วันข้าว ชาวนาจังหวัดตราด" article
ประชุมประจำเดือมเมษายน 2554 article
หอตราดฯ นำผลไม้ไปจำหน่ายยังออมสิน สนง.ใหญ่ article
ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 article
อวยพรปีใหม่ ประจำปี 2553 article
ร่วมต้อนรับเอกอัครราชทูตเคนยาประจำประเทศไทย article
Otop สานสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การจัดการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ:การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รุ่นที่ 2/2551 article
การอบรมผู้ประกอบการ smes article
งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด article
สุดยอด OTOP สีสันตะวันออก" article
วันเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะ 7 มกราคม 2010 article
หอการค้าก้าวไกล ร่วมใจพัฒนา article
เจ้าภาพสภากาแฟเช้า article
หอตราดจัดแข่งขันกอล์ฟการกุศล article
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร"กลยุทธ์ทางการตลาดการค้าชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน" article
ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานตำรวจชั้นสูงรุ่นที่ 30 สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ article
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 article
งานพืชสวนมั่งคั่ง รวมค้าสองฝั่งชายแดน ครั้งที่ 1 จังหวัดตราด article
ปธ.หอคนใหม่และคณะเข้าแนะนำตัวต่อผู้บริหารจังหวัดตราด
แสดงความยินดีกับ ผวจ.ตราดคนใหม่ article
คอนเสริ์ตลูกทุ่งการกุศล "ทศพล หิมพานต์" article
การลงนามความร่วมมือระหว่างหอการค้าจังหวัด 7 จังหวัดที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชาของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ article
คณะหอการค้าจังหวัดเยี่ยมชมงาน THAIFEX-world of food ASIA 2014 article
ต้อบรับประธานหอการค้าไทยและคณะ article
เปิดโครงการสุดยอดการติวจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย article
งานเจรจา Business matching ณ กรุงพนมเปญ กัมพูชา article
งาน OTOP สานสัมพันธ์สองแผ่นดิน (ตราด-เกาะกง) article
งาน china Asean Expo ณ มณฑลกวางสี article
ประชุมหอการค้าจังหวัดตราด article
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ article
แถลงข่าว article
สัมมนาเรื่อง "การเพิ่มศักยภาพการส่งออกสินค้าผักและผลไม้ภายใต้การเปิดเสรี AEC/FTAs article
"งานผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก " จากตราดสู่นครพนม article
รดน้ำดำหัว ผวจ.และส่วนราชการจังหวัดตราด article
การสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 30 article
ผลไม้ไทย ผลไม้ดีมีที่ภาคตะวันออก ประจำปี 2555 article
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 article
รดน้ำดำหัว หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดตราด article
งานระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดปี 2552 article
หอการค้าจังหวัดตราดเปิดโครงการรับซื้อผลไม้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราด article
หอการค้าจังหวัดตราดจัดทัวร์งานแสดงสินค้า Thailand Exhibition 2009 ณ กรุงพนมเปญ article
จัดเลี้ยงสภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ article
การเซ็นต์ MOU บ้านพี่-เมืองน้อง ระหว่างจังหวัดตราด-สีหนุวิลล์-เกาะกง articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com