ReadyPlanet.com
dot dot
bulletวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์


http://www.trat.go.th/tat/home.htm


ติดต่อเรา

หอการค้าจังหวัดตราด

อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด (ชั้นบน)  ถนนราษฎร์นิยม  อำเภอเมือง  จังหวัดตราด  23000

ทรศัพท์ 0-3952-0430 , 0-3952-1275
โทรสาร 0-3952-5232 , 0-3952-1275
อีเมล์ : tratechamber@gmail.com
เวลาทำการ 8.30 น. - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 

แผนที่ตั้งสำนักงาน

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
จัดทำโดย หอการค้าจังหวัดตราด อาคารศาลาประชาคมจังหวัดตราด ( ชั้นบน ) ถ.ราษฎร์นิยม ต. บางพระ อ. เมือง จ. ตราด โทร. 0-3952-0430, แฟกซ์ 0-3952-1275, 0-3952-5232 E-mail:tratechamber@gmail.com